KEZDŐLAP / Szolgáltatásaink / Bankjegyvédelmi rendszer (IBJCS) ismertetése

Bankjegyvédelmi rendszer (IBJCS)

Bankjegyvédelmi rendszer (IBJCS)

Az IBJCS rendszer rendeltetése a bankok, pénzkezelő helyek rablás elleni védelme azáltal, hogy az elrabolt bankjegyek között lévő, preparált bankjegykötegben elrejtett preparátum a rablás színhelyének elhagyása után működésbe lép és nagymennyiségű piros füst kibocsátásával megfesti az elrabolt bankjegyeket. A bankjegyek a festés hatására oly mértékben elszíneződnek, hogy forgalomba hozatalra alkalmatlanná válnak.

Az IBJCS rendszer elemei:

Alaplap
Az alaplap a pénztár fiók, illetve polcméreteitől függően hat, vagy nyolc fészket tartalmaz, melyekben a bankjegyek címleteiknek megfelelően elhelyezhetők. A fészkek közül az egyik az IBJCS preparátummal ellátott bankjegyköteg fogadására alkalmas. Az alaplap alján (rejtve) elhelyezett elektronika 12V DC szünetmentes táplálást igényel, melyet a bekötött 6 eres árnyékolt kábel vezetékeire kell rákötni. Az alaplap által előállított mágneses tér oly nagy mértékű, hogy az alaplaptól 10-25 cm távolságban is kikapcsolva tartja az IBJCs preparátumot. A rendszer biztonságos üzeme érdekében az alaplap ellenőrző áramköröket is tartalmaz az elektromágneses térerősség, a pénzköteg korrekt elhelyezése, valamint az összekötő kábel és a csatlakozások ellenőrzésére.

Preparátum

Bankjegyvédelmi rendszer (IBJCS) Preparátum

Bankjegyvédelmi rendszer (IBJCS) Preparátum

Az alábbiakban az egyszerűség kedvéért a bankjegyköteget és a benne elhelyezett elektronikus preparátumot röviden preparátumnak nevezzük.
Ha a preparátum a helyén, az alaplapon van, akkor az alaplapban lévő mágnes erőtere lekapcsolja az áramellátást az eszközről, a táplálás mechanikusan megszakításra kerül. Ha a preparátumot néhány cm-nél nagyobb távolságra elmozdítják, akkor a telep felkapcsolódik a vevőre, amely vételkész állapotba kerül és abban is marad egészen addig, amíg az aktivátor hatókörébe (a kijárat közelébe) nem kerül.
Ezen a területen már mind az alaplap, mind az aktivátor térereje hat a preparátumra, melynek hatására az elektronika felkészül az elműködési folyamat beindítására, de erre a helyiségen belül semmiképpen nem képes, sőt, ha visszakerül az alaplapra, akkor ismét kikapcsolt, nyugalmi állapotba kerül.
Ha mindkét térerő megszűnik (ilyen állapot csak a kijáraton kívül állhat elő), akkor és csakis akkor beindul az elműködési folyamat és mintegy 14 másodperc késleltetés után az elműködés bekövetkezik.
Ha a preparátum a késleltetési időn belül visszakerül a helyiségbe (azaz ismét hat rá az elektromágneses erőtér), akkor újra vételkész, illetve készenléti állapotba kerül és az elműködés nem következik be.

A preparátum a megfelelően előkészített bankjegykötegben van elhelyezve.

A preparátum a megfelelően előkészített bankjegykötegben van elhelyezve.

A preparátum a megfelelően előkészített bankjegykötegben van elhelyezve.

A preparátum egy elektronikai egységet, egy speciálisan erre a célra kifejlesztett füstpatront és egy gombelemet tartalmaz. Nyugalmi állapotban az elektronikai egység kikapcsolt állapotban van, energiát nem fogyaszt. Az elemet és a füstpatront kétévenként kell cserélni.

Aktivátor
Az aktivátor azokat az elektronikai áramköröket tartalmazza, melyek elektromágneses kapcsolatot biztosítanak az alaplapból kiemelt preparátummal és azt megfelelően előkészítik az elműködésre. Az aktivátor a pénzkezelő helyiség kijáratánál (általában lámpatestbe, vagy más dobozba) rejtetten kerül elhelyezésre. A belsejében elhelyezett elektronika 12V DC szünetmentes táplálást igényel, melyet a bekötött 6 eres árnyékolt kábel vezetékeire kell rákötni. Az aktivátor mágneses teret, hoz létre, amelyet lesugároz olyan mértékben, hogy az aktivátortól 4-6 m távolságban is hat az IBJCs preparátumokra.
A rendszer biztonságos üzeme érdekében az aktivátor ellenőrző áramköröket is tartalmaz az elektromágneses térerősség, valamint az összekötő kábel és a csatlakozások ellenőrzésére.

Bankjegyvédelmi rendszer (IBJCS) - Aktivátor

Bankjegyvédelmi rendszer (IBJCS) – Aktivátor

A helyiség méreteitől és a kijáratok számától függően szükség lehet több aktivátor egység telepítésére is. Egy kijáratos, max. 40 négyzetméter alapterületű helyiségek esetén általában elegendő egy aktivátor alkalmazása. Az aktivátor egység energia-ellátását is a szünetmentes tápegység biztosítja.

Szünetmentes tápegység
A szünetmentes tápegység látja el 12 VDC elektromos energiával az alaplapo(ka)t és az aktivátor(oka)t. A tápegység a vele együtt telepített akkumulátorral együtt hálózati áramkimaradás esetén is legalább 48 órán keresztül biztosítja az IBJCS rendszer elektromos energia ellátását. Az akkumulátor cseréjét kétévenként célszerű elvégezni.

Monitoring egység
A rendszerműködést ellenőrző egység falra szerelhető kivitelben kerül alkalmazásra. Elhelyezése a körletben bárhol történhet, de célszerűen nem a pénzkezelő helyek és az ügyféltér közvetlen környezetében kell felszerelni.

Bankjegyvédelmi rendszer (IBJCS) - Monitoring egység

Bankjegyvédelmi rendszer (IBJCS) – Monitoring egység

Feladata a pénzköteg korrekt elhelyezésének, valamint az aktivátor és az alaplap hiba állapotainak kijelzése és a kijelzés megtartása mindaddig, míg szakértő karbantartó el nem hárítja a hibát.

Az IBJCS rendszer működése
A rendszer nyugalmi állapotában a szünetmentes tápegység által biztosított elektromos energia bekapcsolt állapotban tartja az alaplapot és az aktivátort. A preparált bankjegyköteg (a továbbiakban: bankjegyköteg) az alaplapon van. A bankjegyköteg elektromos áramköreit az alaplap kétszeres biztonsággal is kikapcsolt állapotban tartja. Egyrészt egy beépített permanens mágneses csatolás nem engedi a telepet felkapcsolódni, másrészt az alaplap néhány centiméteres környezetében (ha pl. a bankjegyköteg véletlenül kimozdul a helyéről) az alaplap elektromágneses sugárzása akadályozza meg az áramkörök bekapcsolódását. Ily módon nyugalmi állapotban a bankjegyköteg gombelemére semmilyen fogyasztó nem kapcsolódik, a gombelem energiája csak a nyugalmi állapot megszűnésekor (amikor a bankjegyköteget kiemelik a fészkéből) kezd csökkenni.
Az alaplap és az aktivátor a rendszer minden állapotában azonos módon működik: meghatározott diszkrét frekvenciákon elektromágneses teret hoznak létre. Az egyszerű tárgyalhatóság kedvéért nevezzük az alaplap elektromágneses terét tiltó (tiltja az elműködést) térnek.

Az IBJCS rendszer működése

Az IBJCS rendszer működése

Az alaplapról leemelt bankjegyköteg annak néhány méteres környezetében a tiltótérben mozog. A tiltó tér ebben a köztes állapotban minden körülmények között megakadályozza a preparátum elműködését. Semmilyen változás (beleértve a tiltó tér megszűnését is!) nem tudja elműködésre késztetni az elektronikát, amely ekkor mindössze arra képes, hogy észlelje az aktivátor elektromágneses terét.
A bankjegyköteggel a kijárat felé közeledve hatni kezd az aktivátor elektromágneses tere is. Ezt a teret nevezzük aktív térnek.

Az aktív tér hatására a bankjegyköteg (elműködésre) előkészített, aktív állapotba billen át. Amikor a bankjegyköteg elhagyja a védett helyiséget és megszűnik mind a tiltó, mind az aktív tér hatása, bekapcsolódik egy időzítő áramkör és mintegy 15 másodperc múlva a preparátum intenzív piros füst kibocsátása mellett elműködik.

Amennyiben a preparátum a 15 másodperces időtartamon belül visszakerül akár az aktív, akár a tiltó tér környezetébe, az elműködés nem következik be, az időzítő áramkör nullázódik és csak akkor indul újra, ha (az aktív téren való áthaladás után) ismét megszűnik az aktív tér.

A fentiek alapján az alapvető védelmi funkció mellett nyilvánvaló a rendszer két különleges előnye is:

 

A rendszer helyes működését ellenőrző Monitoring egység jelzéseinek értelmezése:
A Pénztár felirat alatt lévő kijelző LED-ek jelzik az alaplap működésének rendellenességeit.
Jelentésük:
Pénz:

Üzem:

Az Aktivátor felirat alatt lévő kijelző LED-ek jelzik az aktivátor működésének rendellenességeit.

Jelentésük:
Aktivátor:

Megjegyzés:

Hibajelzés esetén haladéktalanul értesíteni kell az illetékes ügyeletet és kérni kell a hiba elhárítását!
A hangjelzéseket a piros gomb megnyomásával törölni lehet. A különféle hibákat jelző piros LED-ek fényjelzése azonban nem törölhető, illetve a bankjegycsomag elmozdítását jelző piros LED fényjelzése magától törlődik, ha a bankjegyköteget visszarakják a helyére.
A piros fényjelzéseket csak a hibaelhárítást végző szakemberek tudják törölni.